News All

World Series of Poker 2020 โมเมนต์ที่เราเกือบพลาด

ด้วยการแข่งขันชิงชัย World Series และก็ Poker ในปี 2020 ชุมชนโป๊กเกอร์ได้ครวญคร่ำถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เกิดจากงานสมโภชนี้ และก็แม้กระนั้น ชุมชนโป๊กเกอร์ก็ตอบโต้ด้วยการแสดงช่วงเวลาที่ดีที่สุดด้วยตัวของพวกเขาเอง มองระยะเวลาที่ชัยและก็การแกะกล่องกำไล รวมถึง Ryan DePaulo และก็ Pat Lyons

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *