News All

ผู้คนจำนวนมากมั่นใจว่า โป๊กเกอร์ เริ่มต้นมาจากเมืองจีน ตอน ค.ศ. 900

ประวัติ
มีหลายเรื่องราวเกี่ยวกับไพ่โป๊กเกอร์ รวมทั้งยังไม่มีหลักฐานแจ้งชัดว่าผู้ใดเป็นคนที่เริ่มเกมส์ไพ่โป๊กเกอร์ แต่ว่าเรื่องราวที่เป็นที่ยอมรับคือ โป๊กเกอร์เป็นส่วนนึงในเกมส์การเดิมพันอื่น แล้วปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงมาเป็นเกมส์ไพ่โป๊กเกอร์ในปัจจุบัน

คนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่า โป๊กเกอร์ เริ่มต้นมาจากประเทศจีน ตอน ค.ศ. 900 เหมือนๆกับเกมส์คาสิโนชนิดอื่นๆชาวจีนเริ่มต้นสร้างสรรค์หลักการเล่นโป๊กเกอร์โดยเริ่มจากการเล่นโดมิโน่โดยการทำสัญลักษณ์ไว้ที่ไม้ชิ้นเล็กๆถัดมา จักรพรรดิ์ มู ไม้ซุง เริ่มต้นสร้างสรรค์ไพ่โดมิโน่เป็นคนแรกในปี ค.ศ. 969 รวมทั้ง จากหลักฐานทางประวิตำหนิศาสตร์แล้ว เชื่อว่านี่คือเกมส์ไพ่โป๊กเกอร์หนแรกของโลก รวมทั้งในอีกมุมนึงของโลก ที่ประเทศเยอรมัน ก็มีเกมส์ที่เรียกว่า “Poshspiel” คล้ายกับการเล่นโป๊กเกอร์เช่นเดียวกัน รวมทั้งมีอีกนึงทฤษฏี เชื่อว่าการเล่นโป๊กเกอร์มาจากประเทศอินเดีย เป็นเกมส์ไพ่ที่เรียกว่า “Ganjifa” ก็มีกฏข้อตกลงเหมือนการเล่นโป๊กเกอร์เช่นเดียวกัน

ในที่สุดแล้ว ความเชื่อถือที่มีหลักฐานใกล้เคียงกันเดี๋ยวนี้สูงที่สุดเป็นไพ่โป๊กเกอร์ เริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศส จากเกมส์ที่มีชื่อว่า “Pogue” เป็นเกมส์ไพ่ที่เริ่มต้นเล่นใน ศตวรรษที่ 15 รวมทั้งมีปริมาณไพ่เริ่มต้นเหมือนในปัจจุบันเป็น52 ใบ รวมทั้ง มีดอกเช่นเดียวกัน 4 ดอก รวมทั้งมันเป็นเกมส์ไพ่ที่ต้องใช้ความคิด มีการวางเดิมพัน รวมทั้ง มีการลักไก่ (Bluff) เหมือนเกมส์ ไพ่โป๊กเกอร์ในปัจจุบัน

ต่อไปเกมส์ไพ่นี้ก็ได้เริ่มเผยแพร่ไปถึงประเทศแคนาดารวมทั้งประเทศอเมริกาในศตวรรษที่ 17 จนกระทั่งเกมส์ไพ่นี้เริ่มเป็นที่เลื่องลือสูงที่สุดในศตวรรษที่ 18 ในเมือง นิวออลีน ประเทศอเมริกา โดยเป็นเกมส์ที่ทหารอเมริกาเล่นพนันกันในเวลาว่างระหว่างสงครามโลก ภายหลังจากในปี ค.ศ. 1834 คนอเมริกาก็ได้เปลี่ยนชื่อเกมส์ไพ่ชนิดนี้ เป็น เกม ไพ่โป๊กเกอร์ รวมทั้ง คนที่เป็นคนที่เริ่มชื่อใหม่เป็นJonathan H Green คนนี้คือผู้ทำให้เกมส์ไพ่โป๊กเกอร์เป็นเลื่องลือในประเทศอเมริกา

Leave a comment

Your email address will not be published.